Portada Quiénes Somos Actualidad de AHS Editorial Opinión LaiLa Produktions Contacto
 
QUIÉNES SOMOS
 

L’Associació Humanitària de Solidaritat, va néixer a Girona sense ànim de lucre amb la intenció de donar suport a l’Associació Txadien Nôtre Dame de Paix fa uns deu anys. Les missions quirúrgiques anaven adquirint una dimensió cada vegada més important i les necessitats financeres per a complir amb l’objectiu, donar garanties i assumir com a mínim una missió a l’any, ens va impulsar a reunir sota l’associació a un nombre de persones que es comprometessin a promocionar les missions humanitàries que engeguessin i donessin suport com a socis per cobrir les despeses que comporten.

A AHS entenem la solidaritat i la cooperació com una filosofia per a la vida i una forma de defensar la justícia, promocionant els drets humans, especialment els referents a la salut, l’educació i el desenvolupament, eixos vertebrals de la convivència pacífica.
Si bé a les missions humanitàries donem fe i som testimonis d’una realitat que en el nostre primer món mirem a contraull, per avançar en els valors que es desprenen de la justícia, cal treballar perquè la cultura de la cooperació i la solidaritat s’implantin a la nostra societat.
Per això, realitzar projectes de sensibilització ambiciosos que arribin i calin a la nostra comunitat és un objectiu inherent a qualsevol associació i organització humanitària.

Amb l’Eudal Carbonell coincidim en el pensament que arribarem a ser humans al tercer mil·leni si la nostra conducta quotidiana és presidida per la cooperació en el sentit més ample I profund de la paraula.

La pobresa és la malaltia més greu de tots els temps i com una epidèmia incontrolable, s’apodera de la major part dels habitants del planeta. En les mans dels denominats països desenvolupats es troben les solucions a la pandèmia, introduint polítiques socials i econòmiques més equitatives. Al llarg del temps hem après que només els ciutadans independents i responsables són capaços de generar i impulsar aquets canvis. La generositat individual és molt important però no és suficient.
Són els col·lectius de ciutadans conscients els que podem mitjançant la sensibilització i l’acció pacífica, però contundent, canviar les directrius de les polítiques que tant de mal fan a la major part dels habitants de la terra.

AHS és una Associació laica, independent, oberta i democràtica, sense adscripció polìtica ni religiosa, respectuosa amb les creences dels seus socis i amb la de tots aquells que treballen per una cultura de la pau, la cooperació, la solidaritat i el desenvolupament. En definitiva la
justícia.

 
Consultar Estatutos de A.H.S
 
 
 
 
 
AHSORG.ORG / A.H.S Associació Humanitària de Solidaritat / SITEMAP / contacto: info@ahsorg.org / Diseño WEB: Colxi
Pàgina Web Financiada per AreaVisual (www.areavisual.com)