Portada Quiénes Somos Actualidad de AHS Editorial Opinión LaiLa Produktions Contacto
 
ACTUALIDAD DE A.H.S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STOP POLIO
 
 
ACTIVITATS AHS, NOVEMBRE 2012
 


AHS organitza la 63 missió quirùrgica al Txad amb un equip mixte espanyol-
francès-chadien.amb l’objectiu de portar a terme les intervencions d’una llista
de 80 pacients de trauma.

Aquest any l'expedició ha dut a terme tres objectius:

1-La missió quirúrgica.
Les intervencions han estat portades a terme pels traumatòlecs Pere Torrijos
de Madrid i sinik Fandebnet Txad resident a França que han col · laborat per
primera vegada amb AHS.

Com el país estava en vaga de personal sanitari, gent de diferents indrets han
acudit d'urgències a la recerca del personal sanitari de la nostra expedició al
Hospital de Moundou

Como el país estaba en huelga de personal sanitario, gente de distintos
lugares han acudido de urgencias en busca del personal sanitario de nuestra
expedición.
Una urgència en l'últim dia de la missió quirúrgica va tocar el cor a tots els
membres de l'expedició, és la petita Zara d'una família Bororo; ells són
nòmades, viatgen després dels seus ramats tota la vida uns a peu i els més
petits en lloms dels animals. Ella després de caure dels lloms de nyú es va
trencar el braç. En no tenir accés a un metge amb els mesos va ser patint els
efectes de la infecció i després la putrefacció del seu braç ferit. L'única solució
ha estat l'amputació.

El resultat de l’expedició es un total de 96 intervencions realitzades amb un
post-op sense complicacions.

En el centre de “Notre Dame de Paix” el Pare Michel amb els demés germans
caputxins , els treballadors del centre i tots els membres de la 63 missió
quirùrgica fan una celebració cap el reconeixement de la tasca portada a terme
en la participaciò activa durant aquets 20 anys del Dr. Ferran Fonseca com
a cirurgià cap d’expediciò a l’hospital de Moundou y president de AHS.

En aquesta expedició hem tingut una gran satisfacció al veure a LA PETITA
CHANCELIlNE, amputada fa 6 anys, ha complert 10 anys i per fi ja va a
l'escola, les germanes de Benoyé s'han fet càrrec d'ella i presentaran la seva
candidatura a la fundació Liliane per trobar una beca pels seus estudis. Al
centre li han fabricat unes pròtesis noves i comença a entendre el francès.

Els que heu seguit de prop des de fa 7 anys el cas del petit Sam amb la seva
malaltia, en aquesta expedició quan ja ha complert 10 anys el seu pare ha
demanat amputar la cama amb problemes.
Ara espera la seva pròtesi per tornar a l'escola

2-El segon objectiu d'aquesta expedició ha estat un treball d'investigació i
exploració cap a la vacunació i seqüeles de poliomielitis que han ressorgir
aquests últims anys en aquesta zona del sud del Txad on actua AHS

Membres de AHS viatgen cap una de les zones més inaccessibles al sud
de Doba on s'ha detectat l'increment d'aquest problema en aquests últims
dos anys, visitant famílies i entrevistant als delegats de zona que controlen la
vacunació i la sensibilització de la població.

El Dr Fonseca s'encarrega d'aquest treball d'exploració i investigació sobre
l'augment de malalts amb seqüeles de pòlio al sud del Txad, acompanyat per
la llogista-coordinadora de AHS i Sor Mabel de Doba que ès l'encarregada
de la logística i organització d'aquest viatge d'investigació per part de AHS i
la responsable de la sensibilització i actuació i recerca de nens malalts am
seqüeles de polio.

3 - Un treball d'investigació al voltant del problema de la malnutrició i els
efectes que causa sobre els pacients que són intervinguts en cada expedició.

El Dr. Fonseca viatja a Delhi per conèixer el treball de recerca de Sor Glòria
que treballa amb malalts de sida i la seva proposta al voltant de la nutrició,
al · lèrgies i malalties diverses tractades amb les diferents teràpies que li
ofereix la ARQROMERTERAPIA, utilitzant els productes de la terra ; Fruit de
baobap, plantació d'herbes medicinals i els seus productes complementaris nutricionals a través del mill, la soja, el cacauet, i sobretot l'ús de l'alga spirulinaque procedeix del llac Txad. Tots aquests productes son recollits per crear les fórmules elaborades pel seu mestre de Barcelona, el Sr. JAUME FELIU HOYER, creador de aqueste teràpies ..
Productes txadiens d'un cost mínim, una opció a tenir en compte per incloure
a la dieta dels pacients tan desnodrits abans i després de les intervencions en
Mondou.

-------

AHS organitza la 63 missió quirúrgica al Txad amb un equip mixt espanyol-
francès-chadien.amb l'objectiu de dur a terme les intervencions d'una llista de
80 pacients de trauma.

Este año la expedición ha llevado a cabo tres objetivos:

1-La misión quirúrgica.
Las intervenciones han sido llevadas a cabo por los traumatòlecs Pedro
Torrijos de Madrid y sinik Fandebnet Chad residente en Francia que han
colaborado por primera vez con AHS.

Una urgencia en el último día de la misión quirúrgica tocó el corazón a todos
los miembros de la expedición, es la pequeña Zara de una familia Bororo ; ellos
son nómadas ; viajan tras los sus rebaños toda la vida unos a pie y los más
pequeños en lomos de los animales. Ella después de caer de los lomos de
un ñu se rompió el brazo. Al no tener acceso a un médico con los meses fue
sufriendo los efectos de la infección y después la putrefacción de su brazo
herido. La única solución ha sido la amputación.

El resultado de la expedición es un total de 96 intervenciones realizadas con un
post-op sin complicaciones.

En el centro de "Notre Dame de Paix" el Padre Michel con los demás hermanos
capuchinos, los trabajadores del centro y todos los miembros de la 63 misión
QUIRÚRGICA hacen una celebración hacia el reconocimiento de la labor
llevada a cabo en la participación activa durante estos 20 años del Dr. Ferran
Fonseca como cirujano jefe de expedición en el hospital de Moundou y
presidente de AHS-

En esta expedición hemos tenido una gran satisfacción al ver , LA PEQUEÑA
CHANCELIlNE, amputada hace 6 años, ha cumplido 10 años y por fin ya va a
la escuela, las hermanas de Benoyé se han hecho cargo de ella y presentarán
su candidatura a la fundacion Liliane para encontrar una beca para l sus
estudios. En el centro le han fabricado unas prótesis nuevas y empieza a entender el francés.

Los que habéis seguido de cerca desde hace 7 años el caso del pequeño Sam
con su enfermedad, en esta expedición cuando ya ha cumplido 10 años su
padre ha pedido amputarle su pierna con problemas.
Ahora espera su prótesis para volver a la escuela

2-El segundo objetivo de esta expedición ha sido un trabajo de investigación
y exploración hacia la vacunación y secuelas de polio que han resurgir estos
últimos años en esta zona del sur de Chad donde actúa AHS

Miembros de AHS viajan hacia une de las zonas más inaccesibles al sur de
Doba donde se ha detectado el incremento de este problema en estos últimos
dos años, visitando familias y entrevistando a los delegados de zona que
controlan la vacunación y la sensibilización de la población.

El Dr. Fonseca se encarga de este trabajo de exploración e investigación sobre
el aumento de enfermos con secuelas de polio en el sur de Chad, acompañado
por la llogista-coordinadora de AHS y Sor Mabel de Doba que ès la encargada
de la logística y organización de este viaje de investigación por parte de AHS y
la responsable de la sensibilización y actuación y búsqueda de niños enfermos
am secuelas de polio.

3 - Un trabajo de investigación en alrededores del problema de la malnutrición
y los efectos que causa sobre los pacientes que son intervenidos en cada
expedición.

EL Dr. Fonseca viaja a Deli para conocer el trabajo de Sor Gloria que
trabaja con enfermos de sida y su propuesta en torno a la nutrición, alergias
y enfermedades varias tratadas con las diferentes terapias que le ofrece
la ARQROMERTERAPIA, utilizando los productos de la tierra; Fruit de
baobap, plantación de hierbas medicinales y sus productos complementarios
nutricionales a traves del mijo, la soja, el cacahuete, y sobre todo el uso del
alga spirulina que procede del lago Chad. Todos estos productos para crear las
fórmulas elaboradas por su maestro de Barcelona, ?el Sr.. JAUME FELIU Hoyer,
creador de aqueste terapias ..
Productos txadiens de un coste mínimo, una opción a tener en cuenta para
incluir a la dieta de los pacientes tan desnutridos antes y después de las
intervenciones en Mondou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS AHS, SEPTEMBRE-OCTUBRE 2012
 

SECOT (Societat de Cirurgía Ortopédica y Traumatologia) participa en la
busqueda de traumatòlecs/ortopedas per a participar en les expedicions de
AHS .
RECOLLIDA DE MATERIAL FUNGIBLE Y QUIRURGIC PER LA 63 MiSSIÓ:
EL BANC DE RECURSOS busca i recopila part del material quirùrgic i
fungible .
LA FUNDACIO PUIGVERT fa una donació de guants quirùrgics.
FREMAP fa una donació de material fungible i material per a quiròfan .
ESPORT SOLIDARI ens fa una donació de samarretes pels pacients de la
propera expedició .

----

SECOT (Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología) participa en la
busqueda de traumatòlecs / ortopedas para participar en las expediciones de
AHS.
RECOGIDA DE MATERIAL FUNGIBLE Y QUIRURGICO PARA 63 MISIÓN
EL BANCO DE RECURSOS busca y recopila parte del material quirúrgico y
fungible.
LA FUNDACION PUIGVERT hace una donación de guantes quirúrgicos.
FREMAP hace una donación de material fungible y material para quirófano.
DEPORTE SOLIDARIO nos hace una donación de camisetas para los
pacientes de la próxima expedición.

 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS AHS, MAIG- JUNY2012
 

AHS, participa a la fira de primavera de Navàs amb un estand d'informació sobre les missions quirúrgiques al Txad i venent el treball artesà de persones anònimes del poble que han fet polseres solidàries per recaptar diners per a la propera expedició.

L'artista plàstic, Pep Coromines col · labora organitzant un taller de pintura lliure a la fira on es convida a nens i adults a pintar la rosa de Sant Jordi mentre l'Associació "Germans del Món" participa activament en la recaptació de donacions privades per la 63 missió quirùrgica al Txad del proper novembre.

4 alumness de 3 º de ESSO de l'Escola Diocesana de Navàs presenten una tesi sobre sobre el nen al tercer món. En el seu treball d'investigació AHS els ha cedit informació i fotografies sobre el Txad. Aquest és un dels fruits del resultat del treball de sensibilització que AHS organitza per als adolescents en els instituts.

El Dr. Fonseca , president de AHS participa en una reunió organitzada per la
presidenta de HS a París , la Doctora Chantal D. per concretar el futur de les
expedicions HS / AHS, el finançament, els equips humans, l'organització, la
logística i el futur del centre NDDP amb el asesorament personal del fundador de
la missiò NDDP-Moundou , el Pare Michel Gimbaud .

-----

AHS, participa en la feria de primavera de Navàs con un stand de información sobre las misiones quirúrgicas en Chad y vendiendo el trabajo artesano de personas anónimas del pueblo que han hecho pulseras solidarias para recaudar dinero para la próxima expedición.

El artista plástico, Pep Coromines colabora organizando un taller de pintura libre en la feria donde se invita a niños y adultos a pintar la rosa de Sant Jordi mientras la Asociación” Hermanos del Mundo” participa activamente en la recaudación de donaciones privadas para la 63 misión quirurgica al Chad del próximo noviembre.

4 alumnos de 3 º de ESSO la Escuela Diocesana de Navás presentan una tesis sobre sobre el niño en el tercer mundo. En su trabajo de investigación AHS les ha cedido información y fotografías sobre el Chad. Este es uno de los frutos del resultado del trabajo de sensibilización que AHS organiza para los adolescentes en los institutos.

El Dr. Fonseca, presidente de AHS participa en una reunión organizada por la
presidenta de HS en París , la Dra Chantal D. para concretar el futuro de las
expediciones HS / AHS, la financiación, los equipos humanos, la organización,
la logística y el futuro del centro NDDP con el asesoramiento personal del
fundador de la misión NDDP-Moundou, el Padre Michel Gimbaud

 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS AHS, PRIMAVERA 2012.(ABRIL)
 

A partir del treball de sensibilització fet per membres de AHS, amb la campanya "què és ser solidari" a tots els nens i adolescents de Navàs fent-los participar activament amb el material audiovisual "BAKITE" (nen amb seqüeles d'una mina antipersona a Darfud, sense mans i amb un ull) i motivant-los a expressar la seva protesta amb terra i amb les mans i després traslladant els seus dibuixos al Txad a la 60 missió quirúrgica i convidant a participar activament a tots els nens malalts txdiens en aquesta expedició del passat novembre de 2011 que es expressessin amb els mateixos elements, les seves mans i la terra.
El resultat i la barreja del treball d'aquests nens dels dos continents és l'exposició "TERRA", que després de la seva inuguración farà un recorregut itinerant per totes les escoles que vulguin treballar aquest tema.

LA i LA Produktions realitza el documental "TERRA DE BAKITE" una reflexió sobre aquesta experiència ; a través de les mans, la terra i les seves mirades i l’art apropar aquests nens dels dos continents.
Es fa una primera projecció del documental a la biblioteca de Navàs acompanyat d'un debat sobre cooperació i intervenció humanitària conduït per la realitzadora del documental Fina Sensada.

----

A partir del trabajo de sensibilización de miembros de AHS, con la campaña "qué es ser solidario" a todos los niños y adolescentes de Navás haciéndolos participar activamente con el material audiovisual "BAKITE" (niño con secuelas de una mina antipersona en Darfud, sin manos y con un ojo) y motivándolos a expresar su protesta con tierra y con sus manos y trasladando sus dibujos al Chad en la 60 misión quirurgica e invitando a participar activamente a todos los niños enfermos txdiens en esta expedición del pasado noviembre de 2011 que se expresaran con los mismos elementos, sus manos y la tierra.
El resultado y la mezcla del trabajo de estos niños de los dos continentes es la exposición "TIERRA" , que después de su inuguración hará un recorrido itinerante por todos los colegios que quieran trabajar este tema.

LA i LA Produktions realiza el documental “ TIERRA DE BAKITE “ una reflexión sobre esta experiencia de a través de las manos, la tierra , sus miradas i el arte acercar estos niños de los dos continente
Se hace una primera proyección del documental en la biblioteca de Navás acompañado de un debate sobre cooperación e intervención humanitaria conducido por la realizadora del documental Fina Sensada.

 

 
 
DESEMBRE 2011
 

Alumnes de l’Escola Diocesana de Navás fan una donació de 300 euros a AHS.

German del Mòn organitzen una maratò solidària a TV Navàs , els diners recaudats son per la propera expediciò humanitària de AHS al Txad pel 2012.

 
 
 
 
 
NOVEMBRE 2011
 

AHS organitza la 59 missió quirùrgica al Txad amb un equip mèdic de 13 membres, format per professionals sanitaris de França, Martinica, Etiopìa i Catalunya.

En aquesta expediciò col.laboren per primera vegada amb AHS, Francisco Beltran, infermer instrumentista i Silvia Matosas, infermera instrumentista de l’Hospital de Can Ruti .

Tenim el gran privilegi de que participi amb nosaltres en aquesta expedició el cirurgià etìop, membre de AMSREF /Doctors Fly, el Dr. Asrat Mengiste, cirurgià plàstic i recontructiu especialitzat amb llavi leporì .

AHS organitza amb els nens malalts del Txad el mateix taller creatiu organitzat a les escoles de Navás, de pintar amb terra. Els companys cooperants Alain , anestesista de la Martinica i Claire fisio de França. s’encarreguen d’anar a buscar terra vermella al riu Logón i terra negra al llac Txad perque els nens operats de NDDP puguin fer el seu taller creatiu...

 
 
 
 
 
OCTUBRE 2011
 

L’Ajuntament de Navás I AHS organitzen una setmana de jornades solidàries amb Africa :

- Un gran festival de màgia solidària per a tot el poble.
- El Mag Manel porta la sensibilitzaciò al club d’avis i residència.
- Es projecta a la biblioteca el documental “PETITA CHANCELINE” amb una xerrada sobre la dona a àfrica a càrrec de la documentalista i autora del documental, Fina Sensada.
- La Associació Germans del Mon organitzen activitats en la fira de tardor per a recaudar fons, un total de 500 euros que els donen a AHS.
- Gran concert solidari de Gossos per AHS.
- AHS inventa les pulseres verdes a tots els actes, sìmbol de la solidaritat.

 
 
 
 
 
SEPTEMBRE 2011
 

S’organitza al club Arsenal de Barcelona una gala solidaria per a recaudar fons per A.H.S. Amb el sopar i la rifa es recauden aprox. uns 15.000 euros que es destinen a la 59 missiò quirúrgica del proper novembre al Txad.

A.H.S: organitza treballs i tallers de sensibilització a tots els nens/joves de les escoles del poble de Navàs. Un total de 450 alumnes(6-16 anys) que participen activamente a partir del visionat del documental “Bakité, (nen amb seqüeles d’una explosió de mina antipersona prop de Darfud , i que és operat per membres de AHS durant la pasada 52 missió quirúrgica)
Aquests actes de sensibilització estan conduits per:

- Fina Sensada, realitzadora del documental (pase documental i xerrada sensibilització),
- Quim Pujolar, periodista( taller de redacción a partir del visionat)
- Valentí Gubianes, il.lustrador( taller de plástica, pintar amb els dits i amb terra)

 
 
ABRIL 2011
 

L’equip quirúrgic de la 50 missió quirúrgia al Txad es desplaça a la Martinica per a celebrar els 80 anys del fundandor de Notre Dame de Paix, Mondou el caputxi francés Michel Gimbaud y la seva decissió de pasar la direcció de NDDP al Pare Alois,company caputxi que viu amb ell a Coutou.

 
 
GENER 2011
 

El documental CAMINS DE FANG, produit per LA i LA PRODUKTIONS per a DESOS OPCIÒ SOLIDARIA, un treball sobre cooperació catalana a Nicaragua, éès seleccionat a les jornades de cinema solidari que organitza el Cinema Truffaut de Girona el gener del 2011.

 
 
28-12-2010 // DESEMBRE 2010 - ACTUALITAT AHS i LA i LA PRODUKTIONS
 

AHS.

AHS aprofita l’estrena del documental “PETITA CHANCELINE” a Girona, per a convidar a tots els seus socis a coneixer el projecte de “Notre Dame de Paix “a Moundou (Txad) i fer un acte de sensiblització per part del president de AHS, el Dr Fonseca.

EL cinema Truffaut de Girona col.labora activament en l’acte fen una donació de la recaudació de les entrades de la projecció del documental a AHS per la propera expedició quirùrgica.

LA i LA PRODUKTIONS

Al desembre del 2010 s’estrena el documental “PETITA CHANCELINE”, produit per Ferran Fonseca amb música de Carles Cases i realitzat per Fina Sensada per LA i LA PRODUKTIONS al cinema Truffaut de Girona dins de les jornades de Cinema Solidari.

 
 
28-11-2010 // NOVEMBRE 2010 - ACTUALITAT AHS i LA i LA PRODUKTIONS
 

Al Novembre del 2010 AHS organitza la 55 missió quirùrgica al TXAD .ELs membres de l’expedició son un equip mixte de Barcelona-Paris-Martinica.

S’incorpora un nou cirurgiá a l'equip català , el Dr. Jorge Muriano, traumatòlec de l’Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet.

EL documental de LA i LA PRODUKTIONS “CAMINS DE FANG” ,produit per Ferran Fonseca i dirigit per Fina Sensada es seleccionada la 2a Mostra de Cinema Solidari de Barcelona i es projecta al CCCB .

 
 
23-11-2010 // JULIOL, AGOST, SEPTEMBRE 2010 - ACTUALITAT AHS
 

El tècnic ortopeda Laurent, responsable del taller d’ortopèdia de “Notre Dame de Paix” de Moundou(Txad) ès convidat a Barcelona per A.H.S. amb l’objectiu de fer dues setmanes de formació tècnica al costat del ortopeda Xavier Sancho, membre d’AHS al seu centre d’Olot .

LA i LA PRODUKTIONS
El documental “PETITA CHANCELINE” es seleccionat al Festival de Cine de Bogotá(Colombia) i projectada a aquest festival.

El documental de LA i LA PRODUKTIONS “PETITA CHANCELINE “ és seleccionat i projectat al Festival de Cine de Huelva(Espanya)

 
 
23-06-2010 // JUNY 2010 - ACTUALITAT AHS
 

AHS es desplaça a la República Dominicana per a fer una nova Intervenció Humanitària organitzat per la Fundación Vida i Esperanza.

EL Dr. Fonseca cap d’aquesta expedició, utilitza de nou les instalacions i equip sanitari de l’Hospital Darío Contreras .

També formen part d’aquesta expediciò dos ortopedas catalans per a col.locar prótesis a amputats haitians a Santo domingo.

 
 
23-04-2010 // ABRIL 2010 - ACTUALITAT AHS / LA i LA PRODUKTIONS
 

A.H.S. participa en una conferencia de “Salut a Africa” a lla llibreria Altaïr de Barcelona organitzat per Com Radio i Unescocat i conduit pel periodista Siscu Baiges, El Dr. Ferran Fonseca dona una conferència sobre “Salut a Africa i cooperació” en l’acte que organitza Com radio i Unesco cat i conduida pel periodista Sisuc Baiges a la llibrería Altaïr de Barcelona .
S’acompanya l’acte amb un pase del documental “Missió 47” de LA i LA PRODUKTIONS i un análisis del contingut del treball dels cooperants sanitaris.

- EL documental “PETITA CHANCELINE” es seleccionat i exhibit al Festival de Cine de Holguin 2010 (Cuba)

 
 
 
23-02-2011 // FEBRER 2010 - ACTUALITAT AHS / LA i LA PRODUKTIONS
 

Membres de A.H.S. fan un viatge exploratiu a Haití per valorar les conseqüencies dels efectes del terratrèmol sobre la població a nivell sanitari visitan diferents campaments de Porto Pricne portats i organitzats integrament per personal de Haití.

Els documentals “missio 47” i “arena blanca arena negra “ son seleccionats al festival de cine solidari de navarcles i es projecten durant els dies del festival .

El Dr Fonseca de a.h.s. participa en el festival amb una conferencia al voltan de la “medicina humanitaria”

A.H.S. i LA i LA PRODUKTIONS participen al programa de TV3 “DIVENDRES” després de tornar d’Haití per parlar dels efectes de la cooperació a aquest país i per la seva participació al Festival de Cinema Solidari de Navarcles que fará la celebració de inauguració amb imatges inédites d’Haiti de LA i LA PRODUKTIONS.

 
 
23-01-2010 // GENER 2010 - ACTUALITAT LA i LA PRODUKTIONS
 

Es presenta el nou projecte de LA i LA PRODUKTIONS “PETITA CHANCELINE “al programa de la TV Dominicana de la periodista Lisette Selman, entrevistan a la seva realitzadora i mostran al mon les primeres imatges de documental.

LA i LA PRODUKTIONS participa a la Universitat Autónoma de Santo Domingo i a la Fundació Académica Nuevo Cine Americano de la mateixa ciutat a la República Dominicana amb un Work- shop sobre “ETICA A L’MATGE” impartit per la realitzadora Fina Sensada.

 
 
23-12-2009 // DESEMBRE 2009 - ACTUALITAT LA i LA PRODUKTIONS
 

La realitzadora de LA i LA PRODUKTIONS, Fina Sensada viatja a Nicaragua per a fer el rodatge del documental “CAMINS DE FANG” .

Un treball de Desos Opcio Solidaria per l’Ajuntament de Barcelona, i Ajuntament de Girona sobre la cooperació catalana a Nicaragua ; alumnes de l ‘Escola de Ingenieria Agrónoma de Barcelona ajuden als camperols de les zones més pobres i aillades de Nicaragua, San Miguelito i Bluefields.

 
 
23-11-2009 // NOVEMBRE 2009 - MISSIO 52
 

AHS organitza la 52 Missió Quirúrgica al Txad.
El personal sanitari d’aquesta expedición esta format per un equip mixte, Catalá-Francés i de la Martinica.

En aquesta expedició s’incorporen dues persones noves a l’ equipmédic de AHS:
- Noemí Saez, enfermera instrumentista d’Hospital de Valle Hebrón
- Olga Nolasco, Traumatòloga d’Hospital de Vilafranca del Penedés

La periodista de UNESCO CAT, Ruth Gomez Sobrino participa en la 52 expedicio de AHS pera fer un reportatge periodìstic sobre el treball de AHS al Txad.

 
 
 
23-10-2009 // JUNY 2009 - ACTUALITAT AHS / LA i LA PRODUKTIONS
 

- AHS

A principis d’octubre del 2009 s’organitza a Barcelona la PRIMERA MOSTRA DE CINEMA SOLIDARI organitzat per TOTSxTOTS DE COM RADIO al Centre de Cultura Contemporànea.

EL documental “MISSIO 47” és seleccionat per aquest festival i es projecta dins del bloc “SALUT A AFRICA”

- LA i LA PRODUKTIONS

El documental “ARENA BLANCA ARENA NEGRA” de LA i LA PRODUKTIONS és seleccionat i projectat al FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAURITANIA a l’octubre del 2009 que ès celebra a Nouakchoot .

La realizadora d’aquest documental es convidada per formar part dels membres del jurat en aquest festival en l’Apartat de Jove Cinema Mauritá.

També participa junt amb el reste de realitzadores convidades a la conferéncia “La mirada femenina, el cinema realitzat per dones”

 
 
 
23-08-2009 // AGOST 2009 - ACTUALITAT LA i LA PRODUKTIONS
 

Fina Sensada , realitzadora de LA i LA PRODUKTIONS es desplaça a Nairobi per a impartir un work-shop sobre realització- producció de documentals destinat a joves de Nairobi (Kenia) organitzat per UNESCO-CAT.

AHS viatja a Kenia per a participar en un work-shop sobre la “salut a África “ per a nens de diferentes escoles entre 10 a 18 anys a Nairobi, amb l’exposició de fotografiés“MANS QUE CUREN” . Organitza l’acte el festival de cine “ Lola Kenia Festival” .

EL documental “ARENA BLANCA ARENA NEGRA” de LA i LA PRODUKTIONS és seleccionat al festival de cine Lola Kenia festival a Nairobi a l’ agost del 2009.

 
 
20-07-2009 // JULIOL 2009
 

AHS participa en una expedició al Marroc de carácter de sensibilitzaciò-creació fen un treball audiovisual sobre prostitució- sida per participar en la videoinstalació de l’artista catalana Anna Marín.

 
 
 
23-06-2009 // JUNY 2009 - ACTUALITAT AHS / LA i LA PRODUKTIONS
 

AHS es desplaça a la República Dominicana per a fer una nova intervenció médico-humanitária al barri de la Isabelita de Santo Domingo organitzat per Fundaciò catalano-dominicana “Vida i Esperanza”.

Es fa un acord amb l’hospital pùblic “ Darìo Contreras “ per a fer les intervencions quirùrgiques d’aquesta expediciò.

Algunes noticies referents a La i La Produktions:

- LA i LA PRODUKTIONS produeix el reportatge ”SOY CAPAZ” per el departament de capacitació del Banc Adopem de La Repùblica Dominicana .

- El rector de L’Universitat Autónoma de Sto Domingo (República Domincianaestrena el documental “ARENA BLANCA ,A RENA NEGRA” de LA i LA PRODUKTIONS a l’aula Magna de les seves instalacions.

- La Universitat Autónoma de Santo Domingo inaugura l’exposició de fotos “LA OTRA ORILLA” , realitzat per LA i LA Produktions ( Fina Sensada ), un treball d’encarrec per la fundació Vida i Esperança , amb un objectiu de sensibilització.

 
 
20-05-2009 // MAIG 2009 - 1er  Congrés de Traumatología i Cooperació
 

AHS participa a Tarragona  en  el 1er  Congrés de Traumatología i Cooperació  amb el  Dr. Ferran Fonseca , president de AHS  i amb   la ponéncia “Medicina Humanitària”

El 1er Congreso de Traumatología i Cooperació   fa un homenatge especial a la Fundaciò Vicenç Ferrer on AHS va cooperar  a l’any 2003 i ès  convidat a l’acte   un dels  fisioterapeutes  hindús que va treballar al costat del Dr.Fonseca.

 
 
27-04-2009 // ABRIL 2009 - ACTUALITAT AHS / LA i LA PRODUCTIONS
 

El documental “ARENA BLANCA ARENA NEGRA” ès seleccionat
al festival de documentals de ALJAZEERA-QATAR 2009.

El president d’aquest festival convida a LA i LA PRODUKTIONS i a
la realizadora del documental, Fina Sensada a Doha(Qatar) durant
la setmana que ès desarrolla el festival i el documental es exhibit
a una de les sales de projecciò del hotel Sheraton de Doha on ès
fan tots els actes del el 5º INTERNATIONAL DOCUMENTARY
ALJAZEERA FESTIVAL.

 
 
 
 
20-03-2009 // MARÇ 2009 - MISSIÓ 50 I ACTUALITAT LA i LA PRODUCTIONS
 

- AHS: MISSIÓ 50

Al març del 2009 AHS participa en la 50 missió quirùrgica,
formada per un equip mixte Catalá-Francés-Martinica.

EL Pare Michel, fundador de la missió organitza una festa a “Nôtre
Dame de Paix” per celebrar aquestes missions quirúgiques de AHS
i Handicap Santé i el resultat de 2800 nens operats i tractats al
cente.
Es fa una visita a Benoyé, a l’antic centre de discapacitats del
Pare Michel i s’organitza també una visita i una celebración al
primer hospital del Txad on AHS va començar a fer intervencions
quirùrgiques pel mateix centre, l’hospital de Bebalem.

- LA i LA PRODUKTIONS: ARENA BLANCA ARENA NEGRA

UNESCO CAT, selecciona el documental de LA i LA Produktions
“ARENA BLANCA ARENA NEGRA” pel seu contingut sobre
la pobresa amb una narraciò poètica i experimental incluin el
projecte a la seva plataforma digital audiovisual, dins del seu
catàlec de documentals de sensibilitzaciò per la seva plataforma
digital audiovisual

- LA i LA PRODUKTIONS: MISSIO 50.

La documentalista Fina Sensada participa en la 50 expedició
quirùrgica al Txad per a enregistrar material documental
d’aquesta expedició de cooperants e imatges del riu Logón per
el llargmetratge “A LA DERIVA” de Ventura Pons.(flash backs
d’africa i el riu)
(foto 1)

Després de 4 anye seguiment d’ALBERTINE i CHANCELINE
en l’expedició 50 acaba el seu treball de rodatge del
documental “PETITA CHANCELINE”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-12-2008 // JULIO - DICIEMBRE 2008
 

El último semestre del año 2008 ha sido rico e intenso para la Asociación Humanitaria. Iniciamos el resumen por donde terminamos el del semestre anterior.

JORNADA DE MEDICINA HUMANITARIA Y COOPERACION (28 noviembre 2008)

Vic, la capital del Osona, y el Aula Magna de su Universidad, acogió la I Jornada de Medicina Humanitaria y Cooperación con la asistencia de 250 asistentes y una decena de pósteres que ilustraban una decena de proyectos e intervenciones en el tercer mundo. Se desarrollaron todos los temas previstos en el programa, en el que hubo de substituirse a los invitados que excusaron su presencia.

La primera mesa redonda dio a conocer los proyectos de desde diferentes hospitales catalanes se llevan a cabo en el tercer mundo. El Parc Tauli de Sabadell, el Hospital de Manresa, de Vilafranca del Penedès, Berga y Hospital Clínic de Barcelona, dieron a conocer sus esfuerzos para mejorar la salud de comunidades del tercer mundo del Sahara Occidental, Camerún, Sierra Leona, Nicaragua, el Chad y Mozambique. Sabemos que no están todos pero si una representación significativa de la capacidad de los profesionales de Catalunya para llevar a cabo proyectos de salud donde las condiciones de vida de sus pobladores sobrepasan la indignidad humana. Son proyectos quirúrgicos, de salud sexual y reproductiva, de lucha contra la malaria, de investigación, encomiables que merecen el apoyo de todos los que están implicados, sus centros sanitarios y de la población civil.

La segunda mesa expuso a los asistentes las condiciones en las que se realizan proyectos quirúrgicos, tanto logísticos como asistenciales, desde la anestesia a la estrategia quirúrgica, para adaptarse al medio en las mejores condiciones y con la máxima eficiencia. La maleta del anestesista de Pep y Andrea, adquirió la categoría de clase magistral, cuando expusieron uno de los problemas más serios y preocupantes en este tipo de proyectos. Médicos Sin Fronteras mostró su capacidad y profundidad a la hora de abordar sus intervenciones en emergencias y catástrofes humanitarias con su implacable logística, que sin duda instruyó a los asistentes en este tipo de intervenciones, conocidas cuando se producen pero nunca explicadas. David Noguera se mostró explícito y crítico al exponer la enorme complejidad de los proyectos de emergencias. No menos relevantes resultaron las intervenciones de Eva y Alberto al abordar el nudo gordiano de la formación de cirujanos en el tercer mundo, con la presentación del último manual editado por Cirujanos Plástikos Mundi. Los cirujanos en el tercer mundo no son médicos como nosotros los entendemos sino enfermeros, habitualmente con escasa formación, pero que son los responsables de la asistencia en casi todos los hospitales y centros de salud. Mejorar su formación es un objetivo que debería estar implícito en todos los proyectos de salud.

La tercera mesa abordó la importancia de la imagen y de la difusión de la cultura de la Cooperación entre nuestros conciudadanos. Sin imágenes y sin su divulgación parece que no existan. Los ponentes insistieron en el valor de la cultura de la cooperación como cultura de la paz y lamentaron que solo fueran noticia cuando se producen crisis humanitarias. La insensibilidad de los medios de comunicación se contrarresta con la producción de audiovisuales que pueden ser proyectados en escuelas, centros cívicos, Universidades y otros, fortaleciendo la comunicación en mesas redondas, conferencias y cualquier actividad de sensibilización. El problema de la financiación de los proyectos se abordó con espíritu crítico, analizando sus múltiples facetas y la necesidad de mayor transparencia para mejorar la credibilidad de los actores de la cooperación. Se proyectó el documental Missió 47, de Fina Sensada, coproducido por La i La Produktions y A.H.S., que muestra la realidad de los cooperantes y de los pacientes, cuando se aborda un proyecto de envergadura como el que realizamos en Moundou, República del Chad.

La cuarta mesa, Administración y Cooperación, permitió a los asistentes conocer la política que lleva a cabo la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, seguramente más técnica que política y como va a gastar el presupuesto disponible con las metas que se han planteado. Desde el resto de Instituciones presentes, Gerencia del Consorci Hospitalari de Vic, COMB, Sindicat del Metges de Catalunya y Col•legi d’infermeria de Barcelona, conocimos sus posicionamientos, lo que hacen y sus críticas a la situación. En la editorial de esta misma web hemos expresado nuestra opinión y a ella os remitimos.

La conferencia inaugural impartida por Rafael Vilasanjuan, ex director general de MSF y periodista, fue una lúcida crónica de la actualidad sociopolítica del mundo donde se realizan las intervenciones humanitarias y sus relaciones con los países ricos.
Las mesas contaron una alta participación de los asistentes que con sus preguntas y comentarios enriquecieron una jornada de alto nivel.

Carles Cases al piano y Miguel Ángel Cordero al contrabajo, nos ofrecieron un concierto que puso un broche de calidad en la clausura de la jornada.

A.H.S. agradece a todas las personas, instituciones y sponsors que nos han dado soporte y han hecho posible la jornada. Al Ayuntamiento de Vic, La Universidad y los asistentes nuestro agradecimiento. A Pep Canudas y Andrea Corominas, nuestros compañeros que han presidido y coordinado las jornadas, así como al resto de miembros de AHS, nuestro abrazo solidario, agradecimiento y reconocimiento de su esfuerzo. Nos felicitamos por tener compañeros así.


CARTA PUBLICA
Dra. Gràcia Ferrer, Tinent d’Alcalde d’Afers Socials i Ciutadania de l’Ajuntament de Vic.

Benvolguda Gràcia.
He cregut com a president d’AHS i també a títol personal, ressaltar en aquesta carta la teva personalitat com a política, col•lega, cooperant i amiga que hores d’ara dediques a la funció pública la teva professionalitat, la teva sensibilitat i les teves conviccions.
Recordo nítidament la teva resposta quan et van proposar, amb l’Andrea i el Pep, la realització d’aquestes jornades, de la que no vas dubtà en cap moment, i que comptaríem amb el teu suport i por tant de l’Ajuntament de Vic. La vas fer teva com una cooperant més i això va resultar decisiu perquè tinguessin el ressò que han tingut.
He tingut sempre una imatge frívola i cínica del polítics o al menys de la majoria. Crec que la política és masa important per a tots i estem molt farts de la demagògia quotidiana que ens serveixen els mitjans de comunicació i pot ser por això, trobar-nos una persona com tu, transmetin valors, conviccions, discurs clars i fen el que els ciutadans demanen, és una reconfortant alegria de la que hem gaudit durant les jornades i al voltant de les mateixes. Els ciutadans de Vic coneixen el que fas des de el teu departament amb els recursos que son de tots ells, les seves prioritats i tot el concernent a la política de cooperació de l’Ajuntament de Vic, sense cap contradicció.
Tens amics i aliats en aquesta petita organització que és AHS i volem donar-te el testimoni de la nostra gratitud, públicament.
Un petó

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-12-2008 // INTERVENCIONES DE AHS DURANTE EL SEMESTRE
 

PROYECTO CAI – FUNDACION VIDA Y ESPERANZA

El centro de asistencia integral (CAI) en el barrio de La Isabelita de Santo Domingo Este, en la República Dominicana, va estabilizando su capacidad asistencial, con la recepción de niños discapacitados, valorando su situación socio sanitaria con diagnósticos clínicos y sociales. Recordamos que se trata de pacientes provenientes de las clases sociales más deprimidas, frecuentemente de la extrema pobreza y de instituciones sociales que acogen estos niños.

En el mes de Agosto se iniciaron las intervenciones quirúrgicas en el Hospital Plaza de la Salud, operando los primeros pacientes y haciendo operativo, por tanto, el acuerdo establecido entre la Fundación Vida y Esperanza y el patronato del Hospital.

El equipo quirúrgico de AHS, compuesto por los anestesistas Pep Canudas y Andrea Corominas y Fernando Fonseca, cirujano ortopédico, realizaron las Intervenciones quirúrgicas previstas en esta primera misión. Fina Sensada documentó las intervenciones. Pudimos constatar una vez más las expectativas y el impacto que producen las intervenciones y el fortalecimiento de la salud entre las comunidades excluidas, sobre todo entre los niños discapacitados y sus familias.

La evaluación de la experiencia nos permite conocer nuestras fortalezas y debilidades, planificar las correcciones que se estimen necesarias para estabilizar progresivamente el proyecto. Para hacerlo cada vez más dominicano, se mantuvieron conversaciones con personas relevantes, como el director del Hospital Darío Contreras, que concentra una buena parte de la asistencia pública de la capital, de la isla y la formación de médicos especialistas.
Con la UNPHO, se mantuvo un encuentro para la puesta en marcha del programa de salud buco dental en el CAI.

El proyecto CAI es un reto ambicioso que exige coraje y pericia para no frustrar las expectativas creadas y fortalecer las relaciones que se establecen entre todos los actores.

En la actualidad una veintena de pacientes esperan la próxima misión quirúrgica que deberemos realizar en el primer semestre del próximo año 2009.

El taller de Ortopedia Técnica ya es operativo desde este mes de Diciembre. Xavier Sancho, experto en este tema y miembro de AHS, ha viajado a la R. Dominicana y ha ultimado y puesto en marcha el centro ortopédico que tendrá un técnico local trabajando para la Fundación. Durante la visita se han realizado los primeros soportes ortopédicos para los pacientes discapacitados.

Una Ortopedia Técnica, operativa y eficiente, es fundamental para que un proyecto integral sea digno de ese nombre. Lo seguiremos de cerca y le daremos el soporte que necesite.

Para más información sobre el CAI y las actividades de la Fundación, ver la web amiga www.vidayesperanza.com

SENSIBILIZACIÓN

Además de la Jornada de Medicina Humanitaria y Cooperación, una actividad de sensibilización como pocas, AHS ha continuado sus actividades a lo largo y ancho de Catalunya y en la República Dominicana, de la mano y con la mano de LA i LA Produktions

La exposición fotográfica Mans que curen pudo ser visitada en el Centre Comunitari Remei-Estadi de Vic entre el día 1 y 25 de septiembre del 2008, organizado por el Consell Comarcal de la Cooperació de Vic y A.H.S. El día 4 de Septiembre se inauguró la muestra con la presencia de la Dra. Gràcia Ferrer, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vic, que presentó la exposición y los miembros directivos de AHS, Andrea Corominas y Fernando Fonseca, explicaron a todos los presentes los objetivos de la misma y algunos pormenores de la misión quirúrgica a la República del Txad. La Fina Sensada, autora de las fotografías y del documental Missió 47, que se exhibió al público, exaltó el valor pedagógico y sensibilizador de los materiales audiovisuales para explicar las intervenciones de cooperación.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, tuvimos una presencia relevante en actos de solidaridad. En Salt (Girona) el día 20 de septiembre con la presentación de la Agenda Latinoamericana y en Sant Boi de Llobregat el día 4 de octubre, con el mismo objetivo. El 10 de noviembre en la casa de cultura de Girona con una conferencia en el marco de la exposición Vidas minadas, 10 años, de Gervasio Sánchez, sobre el impacto de la guerra en la población civil y el 21 de Noviembre en la UDG (Universidad de Girona) en el curso de cooperación que cada año organiza la Universidad. En diciembre 2008 acudimos a una cita con com. Radio y la TV de Badalona en su programa Angles.

Mans que curen viajó a Torroella de Montgrí (Girona), al incomparable marco de Can Quintana, Museu de la Mediterrània, donde quedará expuesta para todos los visitantes entre el 8 de noviembre del 2008 y el 12 de enero del 2009. El evento ha sido impulsado con Miguel Morales profesor del IES de Torroella, con el soporte del resto del claustro de profesores y de Eugeni Prieto, comisario del Museu.
Durante la presentación de la muestra, contamos con la presencia y la palabra de Joan Surroca, entrañable y destacado maestro en temas de solidaridad y cooperación, que desde aquí agradecemos.
El programa fue diseñado para que los estudiantes del IES acudieran a una conferencia, a cada curso, con soporte de imágenes, explicando la intervención humanitaria en la República del Txad, el contraste cultural y las diferencias por el distinto nivel de desarrollo. Se les proyectaron los documentales Missió 47 y Terra d’Invisibles. Una muy aceptable participación de los estudiantes, animaron las presentaciones que se realizaron los días 10 y 17 de noviembre.
Los estudiantes visitaron, por grupos, la exposición Mans que curen acompañados por los profesores y con el compromiso de realizar trabajos y reflexiones alrededor de la solidaridad.
El 18 de diciembre 2008, los alumnos dibujaron, en una jornada de trabajo que fue filmada y fotografiada por Fina, sus vivencias y la experiencia visual que les inspiró la exposición. Algunos de ellos, hijos de inmigrantes, plasmaron experiencias personales conmovedoras. Algunas de las fotografías a la izquierda del texto, dan fe de todo ello.

Arena Blanca Arena Negra, documental de Fina Sensada producido por LA i LA Produktions, se estrenó en el Centro León de Santiago de los Caballeros, R. Dominicana, con el soporte del Adopem, el banco de las mujeres de la República.
El documental es una viaje que rebosa poesía resaltando los encantos de la isla dominicana, pero donde la pobreza atenaza a la mayoría de la población.
El mundo rico y el mundo pobre del paraíso caribeño, se deslizan por el film con la cámara de portavoz de los excluidos de la isla. El documental no deja a nadie indiferente.

NOTICIAS CORPORATIVAS

El 25 de Octubre estuvimos presentes en la asamblea de Handicap Santé en París, donde el P. Michel Guimbau nos presentó las nuevas perspectivas de la misión quirúrgica en Moundou y en el Hospital de Sant Joseph de Bebedjà, en la R. Del Txad. Se prepara la 50 misión quirúrgica para el mes de marzo 2009 que deberá ser mixta, con miembros de las dos asociaciones que le damos soporte.

La Fundación ORDESA, atendió y respondió positivamente a nuestro proyecto en la República del Tchad, concediéndonos 30.000€ para financiarlo. Desde estas página nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a las fundaciones que esta año nos han dado su soporte, Fundaciones Roviralta y Ordesa.
No nos olvidamos de nuestros leales socios y donantes que año tras año nos demuestran su solidaridad y su fidelidad.

Sirvan estas líneas para desear a todos ellos y a los lectores un mejor y más justo año 2009.

 
 
 
 
08-07-2008 // NOVEDADES JUNIO - JULIO 2008
 

INTERVENCIÓN EN PROYECTOS

Seguimos las noticias que llegan de Moundou y de los resultados de los pacientes operados. Los problemas y complicaciones aparecidas en cuatro pacientes son de menor importancia y han sido controladas localmente sin mayores incidencias.

El equipo francés de Handicap Santé prepara la próxima misión de Octubre, la 49 misión quirúrgica. Sabemos que les están esperando. Les deseamos la mejor misión.

Nosotros preparamos la intervención en la República Dominicana del 3 al 23 de Agosto con la Fundación Vida y Esperanza. El centro asistencial CAI ya esta en funcionamiento, la web de Vida y Esperanza actualizada y pueden seguirse desde las mismas el desarrollo de los proyectos.

Después de la firma del protocolo de cooperación de la FVE y el Hospital Plaza de la Salud de la República, vamos a establecer los criterios de intervención con nuestros colegas dominicanos. Los pacientes ya esperan. Entre el 3 y el 22 de agosto, un equipo quirúrgico de AHS nos desplazaremos a Sto. Domingo para hacer efectiva esta colaboración. Los pacientes desheredados también esperan.

SENSIBILIZACION

La exposición “LA OTRA ORILLA” realizada por LA I LA Produktions se prepara para ser expuesta en la R. Dominicana. La exposición es un conjunto de sesenta fotografías tomadas por Fina Sensada durante los últimos viajes y muestra el contraste entre la pobreza y la opulencia visible en la República Dominicana.

La exposición “MANS QUE CUREN” se expone en el CAP de Sant Quirze del Vallés, donde ha sido acogida por el personal del centro y pacientes con todo el cariño.

Organizado por la ONG Ateneu del Món de Sant Quirze del Valles, el jueves 3 de Julio, se realizó una presentación en la Masía de Can Feliu del proyecto que realizamos en el Txad, con una charla, presentación del documental Missió 48 y un coloquio posterior, como siempre, animado y dinámico. El sábado 5 de julio 2008 la misma organización organizó una fiesta cubana en la misma masía a la que fuimos invitados. Los beneficios de la fiesta serán destinados al proyecto que realizamos en el Txad.

Durante el mes de Septiembre la exposición se desplaza a Vic, al centro cívico Vic 2, donde también se realizarán debates y charlas abiertos a la población civil.

NOTICIAS CORPORATIVAS

La Asociación Humanitaria ha recibido una subvención de 20.000€ de la Fundació Roviralta, previa presentación del proyecto “Enfants Handicapés” que realizamos en el Txad, especialmente para cubrir los gastos de viaje y desplazamientos. La recibimos con júbilo y la agradecemos.

Así mismo hemos recibido subvenciones del CEIP Doménech de Gràcia, tanto del AMPA como del mismo Colegio, además de la muy estimada donación de los estudiantes de último curso a la que ya hicimos referencia. Un Colegio solidario como pocos.

JORNADA DE MEDICINA HUMANITARIA

La preparación de la Jornada de Medicina Humanitaria y Cooperación sigue su curso. El cartel, visible en esta página, espera despertar adhesiones. El programa preliminar esta preparándose, a la espera de confirmaciones de asistencias solicitadas y buscando la subvención necesaria. La Universidad y el Ayuntamiento de Vic colaboran y hacen suya la jornada.

 
 
 
 
 
30-05-2008 // RESUMEN ENERO – MAYO 2008
 

Después del concierto de Pep Sala al inicio del año en curso, la Asociación ha mantenido capacidad de crecimiento, tanto en número de socios como en actividades de intervención y sensibilización.

INTERVENCIÓN EN PROYECTOS

 • Santo Domingo, República Dominicana

  Durante el mes de enero se concretó el acuerdo entre la Fundación Vida y Esperanza y el Hospital Plaza de la Salud para la atención sanitaria de pacientes discapacitados en exclusión social. AHS tiene la responsabilidad de materializar el acuerdo dando asistencia a los pacientes, realizando las intervenciones quirúrgicas y administrando los cuidados postoperatorios, así como desarrollar, con el Hospital dominicano, un programa de capacitación y formación de médicos residentes, reforzando los programas existentes.

  Los objetivos son múltiples. Que la población excluida tenga asistencia sanitaria y programas de prevención, salud pública y de refuerzo de la salud por una parte y la participación activa en la formación y capacitación de médicos y personal sanitario, tiene especial relevancia para la sostenibilidad e impacto del proyecto.

  El CAI, centro de asistencia integral que la Fundación tiene en el barrio de la Isabelita, Santo Domingo este, ya recibe pacientes, se realizan programas de rehabilitación y se esta ultimando el centro de ortopedia. Se ha adquirido el material necesario y Carlos Manuel, técnico ortopédico, ha viajado hasta Cataluña para recibir formación. La Ortopedia Sancho, con Xavier Sancho al frente, se ha encargado de organizar el programa que completará en B y G ortopedia, donde Miquel Benages completará el ciclo, en Barcelona.

  Durante el mes de Agosto, se iniciará el programa quirúrgico en la República Dominicana.
  A los interesados en este proyecto, los invitamos a visitar la Web de la Fundación Vida y Esperanza en el link correspondiente.

 • República del Chad

  Los acontecimientos bélicos en N’Djamena, capital de la República, en los meses de enero y febrero, imposibilitaron al equipo francés de Handicap Santé, llevar a cabo la 48 misión quirúrgica. En Nôtre Dame de Paix, con los pacientes esperando en el centro, se administraron procedimientos para paliar la situación de muchas familias que habían viajado muchos kilómetros en condiciones precarias

  El 15 de abril un equipo de AHS, con 650 kg. de material sanitario, también tramitado por Aviación sin Fronteras, viajamos a Moundou para llevar a cabo la misión quirúrgica.
  Se intervinieron 94 pacientes en los hospitales de Bebedjà y regional de Moundou.

  La consulta desbordó todas las previsiones ante la creciente demanda existente y la frágil estructura sanitaria del país.
  Se ha abierto un periodo de reflexión para dar estabilidad a las misiones quirúrgicas, reforzar el equipo con una enfermera más, seleccionar los pacientes con criterios más restrictivos y ajustarla a las posibilidades existentes, lo que minimizará las complicaciones y mejorará el gobierno del postoperatorio y la rehabilitación.
  A pesar de la presión existente, la misión se llevó a cabo con notable eficacia y las noticias que tenemos así lo confirman.

SENSIBILIZACION

La exposición “MANS QUE CUREN” continua su periplo por diferentes salas de exposiciones, colegios, hospitales, centros cívicos y de salud. Aprovechamos la exposición para realizar charlas y debates, apoyados en los documentales que realiza Fina Sensada y la Productora LA I LA Produktions.

Se han realizado presentaciones en el Centro Hospitalario de Vic, en la Academia de Ciencias Médicas de la comarca de Osona i Andrea Corominas en escuelas y colegios de su ámbito para niños pre y adolescentes.

El curso de cooperación que realiza la Universidad de Girona, cuenta con nosotros de forma habitual para realizar una de las presentaciones del curso para estudiantes de la UDG.

Están previstas a lo largo de este año, varias exposiciones y presentaciones de las que iremos informando en esta página.

NOTICIAS CORPORATIVAS

La Asociación Humanitaria ha abierto una delegación en la comarca del Osona y la Dra. Andrea COROMINAS ROURA delegada de AHS con sede en Vic.

La invitación de la Regiduría de Benestar Social del Ayuntamiento de Vic se estimó interesante e importante para el desarrollo de AHS en la comarca, pasando a ser miembros del Consell de Cooperació. Estuvimos presentes en la Fira d’entitats con un stand el pasado 24 de Mayo.

El viernes 16 de mayo la Fundación Valvi, distinguió a la AHS en la persona del presidente, con el premio a la Solidaritat y cooperació Salvador Aymerich por la intervención humanitaria que realizamos en el Chad desde hace años. Agradecemos el honor y la distinción pero y sobre todo que se estimule desde la sociedad civil la inmensa tarea de trabajar por una sociedad más justa y más humana.

El lunes 26 de Mayo, los estudiantes del CEIPM Patronat Domènech del barrio de Gràcia de Barcelona nos hicieron entrega de una donación de 301,20€, producto de una actividad realizada por los alumnos del último curso el día de Sant Jordi. Se realizó un debate con los estudiantes que hicieron todo tipo de consideraciones y preguntas relacionada con la misión quirúrgica y como se utilizaría ese dinero. Valoramos este tipo de acontecimientos como muy sensibilizadores y pedagógicos, pues acercan a los niños y jóvenes estudiantes a la cooperación y a los sectores más excluidos y invisibles del tercer y cuarto mundo.

La pintora Lina Valero (www.linavalero.com) ha realizado una donación del 10% de las ventas de la exposición “Teixits gestuals: butxaques, nusos i pllecs” que realizó en Fraga, su ciudad natal, durante el mes de Abril y Mayo. Lina pinta sobre tejidos y tiene su origen en los estampados de los vestidos tradicionales de Fraga. Tiene en su haber varias exposiciones. Sus cuadros no dejan a nadie indiferente

JORNADA DE MEDICINA HUMANITARIA

En colaboración con la Universidad de Vic y el Ayuntamiento de la misma ciudad, llevaremos a cabo la PRIMERA JORNADA DE MEDICINA HUMANITARIA Y COOPERACION el día 28 de noviembre del presente año. Trabajamos en el programa y en su desarrollo y lo daremos a conocer cuando estén confirmados todos los extremos del acto.

Queremos discutir con la sociedad civil y con nuestros colegas algunos aspectos del poliédrico prisma de la cooperación y tomarle el pulso. Daremos especial énfasis a los temas de sensibilización y a las escasas ayudas que reciben los cooperantes desde las instituciones en las que trabajan. Todos estamos invitados.

 
 
 
 
30-12-2007 // CONCIERTO DE PEP SALA
 

El cantautor osonenc Pep Sala, ha aceptado, de forma totalmente altruista que le honra y lo agradecemos, realizar un concierto para dar soporte a la misión quirúrgica que AHS realiza en la R. Del Chad. Como objetivo nos planteamos dar a conocer nuestra intervención en África y obtener fondos para financiar la próxima misión quirúrgica 2008.

El concierto tendrá lugar el sábado 12 de enero 2008 a las 22 horas en el centro comunitario Vic 2.

Contamos con la colaboración y el apoyo del IMAC y el Ayuntamiento de Vic, que se ocuparan de una buena parte de la organización, la venta anticipada de entradas.
Habrá una fila cero y el cartel publicitario da toda la información necesaria para colaborar.
Os esperamos. Para cualquier información, poneros en contacto con nosotros a través de la página Web.

 
 
 
30-11-2007 // RESUMEN NOVIEMBRE
 

Entre el 12 y 30 de noviembre, la exposición “Mans que curen” ha estado expuesta en la casa Elizalde de Barcelona, centro cultural de l’eixample, en el espacio denominado off Elizalde. Numerosas personas han tenido ocasión de contemplarla y dejar sus reflexiones en el libro rojo de la exposición.

El viernes 16 de octubre a las 19 horas tuvo lugar el acto central, en la sala de actos de la institución, donde los ocho cooperantes de AHS, explicaron al público asistente, más de 100 personas, los pormenores de una misión humanitaria quirúrgica en Moundou, R. Del Chad. Se proyectaron tres películas realizadas por LA i LA produktions, entre otras la que hace referencia a la 47 misión quirúrgica, la última realizada.
Como todas las jornadas, tuvo una inequívoca vocación sensibilizadora.
Mans que curen sigue su periplo por Catalunya y en diciembre 2007 se expondrá en el hall del Hospital General de Vic.

La exposición la otra orilla, realizada para la Fundación Vida i Esperança por LA i LA produktions, se expone en la Escola d’Infermeria de la Universitat de Girona. El martes 13 y el viernes 30, tuvimos ocasión y el privilegio de dirigirnos a los estudiantes de la UDG y exponer la filosofía y las intervenciones humanitarias de la Asociación AHS.
Las jornadas de sensibilización se suceden y el próximo mes de diciembre 2007, estaremos en el centro de salud de Maragall.


 
 
07-11-2007 // AVANCE NOVIEMBRE
 

Incorporados a nuestra cotidianidad no sin dificultades, se acerca el día de la inauguración de la exposición “MANS QUE CUREN” en la casa Elizalde (www.casaelizalde.com/). El día 14 viernes el acto central a las 19.00 h. Os esperamos.

 
 
 
 
01-11-2007 // RESUMEN OCTUBRE
 

El martes 9 de octubre dos equipos quirúrgicos de AHS viajaban a la R. del Tchad para llevar a cabo la 47 misión quirúrgica en el centro NÔTRE DAME DE PAIX y Hospital regional de Moundou. El equipo esta compuesto por Ascensión Español, (Chon para todos) enfermera, Fina Sensada, realizadora de cine, Andrea Corominas y Pep Canudas, anestesistas, Alberto Musolas cirujano plástico, Dolors Coll, cirujano ortopédico infantil, Pep Batlló y Fernando Fonseca cirujanos ortopédicos.

El viaje de ida se produjo sin incidentes especiales una vez localizado el material que vía Fret, ASF-España nos envió y que era imprescindible para llevar a cabo las operaciones quirúrgicas. La llegada a Nôtre Dame se produjo con la habitual algarabía de pacientes y familias en el centro desde hace días, y la magnífica acogida del P. Michel Guimbaud, director y alma del proyecto, de Madelaine, Laurent, Jeanne, Moise, Timoté y todos los trabajadores del centro.
La actividad comienza de inmediato, organizando todo el material sanitario que llevamos con nosotros, la farmacia, el material quirúrgico, de anestesia, etc.
La consulta se inicia al día siguientes y se preparan las primeras intervenciones para el día 11 una vez revisados los dos quirófanos, que vamos a utilizar simultáneamente.
Con esta dinámica afrontaremos todos los días de misión, comenzando por los más pequeños y los más complicados. En la segunda parte del programa encontraremos tiempo para visitar el mercado y ver las maravillosas puestas de sol. El país después de las lluvias se muestra con una naturaleza exuberante y plena de colorido.
Michel nos dice que tenemos que viajar a Bebedja, a unos 60 Km. de Moundou en dirección a Doba, la zona del petróleo. El humilde y pobre hospital de Bebedja, que controlan y administran unas monjas, entre ella Magdalena, natural de Mallorca. Tienen un niño atropellado por un camión de las empresas petrolíferas hace unas semanas y que gracias a un médico italiano que visitaba el hospital, no fue amputado, pero tiene una lesiones graves abiertas en las dos piernas y que debe operarse. Disponemos todo para viajar el domingo y operarlo. El quirófano de Bebedja es digno y esta bien cuidado. Nosotros aportamos lo necesario para llevar a cabo la operación.
Mientras tanto, parte del equipo realiza una consulta a los pacientes más graves que tienen y que nos obligará a realizar otro viaje al final de la misión para operar los más urgentes. Todos son niños y adolescentes.
Nos indignamos cuando supimos que el pequeño atropellado de cuatro años, había sido indemnizado con 100 €.

Constatamos que el petróleo no aporta ninguna riqueza a la zona y ni siquiera da trabajo a los habitantes de la región. Los petroleros viven en colonias cerradas para los foráneos, con luz y agua potable, del que no disfrutan los habitantes nativos. Cuando la misión llega a su fin, 86 pacientes han sido intervenidos quirúrgicamente, que quedan bajo los cuidados del personal de Nôtre Dame con todas las instrucciones escritas y el correo electrónico abierto. La próxima misión de Enero queda abierta y ya hemos seleccionado buena parte de los pacientes. La realizará el equipo francés de Handicap Santé.
El viernes 26, después de viajar a Bebedja, llega la despedida. Al día siguiente, a pesar de la huelga de Air France, emprenderemos el viaje a N’Djamena con nuestro incombustible Timoté.
Michel ha preparado una cena en el patio y cada año invita a personas de la ciudad y del hospital, trabajadores del centro y demás. En una ceremonia muy africana y muy entrañable, Madelaine y algunos niños, pacientes tratados, nos hacen sencillos y emotivos regalos a cada miembro de la misión. Todo termina con cantos y la algarabía de los niños que se despiden con cariño y agradecimiento. La dureza de África y de la misión, se envuelve de ternura y esperanza que se grabará en nuestras mentes.
En el viaje de vuelta conocemos la situación de la huelga de AF y el escándalo de Abeche en el que están implicados franceses y españoles.
Y por la noche el avión de vuelta, los problemas de equipajes, la grosería de los funcionarios de Air France en N’Djamena, los asaltos al bolsillo por exceso de equipaje, los estúpidos y agresivos controles aeroportuarios, para terminar en Barcelona sin los equipajes que no han llegado.
Con estrellas en los ojos recordamos los 17 días de la 47 misión quirúrgica “Enfants Handicapées”.

 
 
 
 
01-10-2007 // RESUMEN AGOSTO Y SETIEMBRE
 

Con la fundación Vida i Esperança se realizó un viaje a la R. Dominicana donde se realizaron tareas de gestión y organización del CAI, contratándose personal y realizando las visitas necesarias a las diferentes instituciones dominicanas, como Salud Pública, Hospital Plaza de Salud, colectiva Mujer y Salud, Adopem, etc. Se obtuvieron imágenes, fotografías y material iconográfico para armar una exposición fotográfica y realizar un documental que refuerce el trabajo de sensibilización de la fundación y de AHS.

AHS culminó la preparación de la 47 misión quirúrgica dentro del proyecto “Enfants Handicapées” que se lleva a cabo en el centro NÔTRE DAME DE PAIX en Moundou, República del Tchad, entre los días 9 y 27 de Octubre del presente año.
Contamos con la colaboración de AVIACIÓN SIN FRONTERAS ESPAÑA, www.asf-spain.org, que puso su impecable logística para llevar el material médico-quirúrgico a la república africana, iniciando así una colaboración que mejorará la ejecución de los proyectos y las tareas de sensibilización entre nosotros.
Alrededor de 290 Kg. de material, debidamente embalado e identificado, partieron para N’Djamena, capital de la República y desde allí a Moundou por transporte interior.

AHS recibió donaciones de diferentes hospitales y comercios especializados de material médico con el que confeccionamos el plan de necesidades necesario para intervenir los 80 pacientes previstos.
El 27 de septiembre, la Fundación Vida i Esperança celebró la 2ª CENA SOLIDARIA, para dar soporte y captar fondos para el proyecto CAI, Centro Asistencial Integral en el barrio La Isabelita de Sto. Domingo. (Consultar proyectos en esta Web).

AHS expuso a los asistentes, más de 300 personas, las líneas de funcionamiento del CAI.
LA I LA Produktions preparó la exposición LA OTRA ORILLA. Las 60 fotografías de 30x40, con una leyenda para cada una de ellas, se expusieron en La Masía para los asistentes a la cena, que pudieron constatar la otra realidad, más invisible, de la isla caribeña.
También proyectó un documental de 23 minutos que recoge la intervención de la Fundación en la República Dominicana en los últimos años. Los socios y patronos de la Fundación tuvieron cumplida información de las actividades de cooperación a las que dan soporte.

 
 
 
 
11-07-2007 // RESUMEN de JULIO
 

El día 2 la Fundación Vida i Esperanza (ver web amigas celebró un acto el Ateneu Barcelonés, en el marco de su sala de Actos, una proyección de tres cortometrajes sobre la intervención de la Fundación en la R. Dominicana y una conferencia de la Sra. Mercedes Canalda, directora del banco ADOPEM, el banco de las mujeres y de los pobres de la misma república, sobre MICROCREDITOS, programa de lucha contra la pobreza sobre todo entre las mujeres.
Los asistentes tuvimos ocasión de conocer el efecto en la creación de puestos de trabajo que estos programas tienen y como se optimizan los recursos que se obtienen. La Fundación colabora y opera con el ADOPEM en esta línea de desarrollo, una de sus patas con la salud y la capacitación. Durante el mes de Agosto viajaremos con la fundación a la República Dominicana para darle un impulso al CAI, cuyas referencias están en nuestra web en proyectos y a ella les dirijimos.
El día 11 en la sala de actos del Hospital de Vilafranca, se pryectaran tres cortometrajes realizados por La i La produktions de las intervenciones humanitarias en las Repúblicas del Chad, Guatemala y Dominicana, con coloquio posterior.

José José, en la foto de la izquierda, es expatriado por la Fundación Vida i Esperanza, para ser intervenido quirúrgicamente.
José José sufre una enfermedad congénita conocida por artrogriposis que le postra como puede verse en la foto. Esta será la segunda vez que se le interviene quirúrgicamente, con el objetivo de ponerlo de pie con estabilidad. La intervención se llevó a cabo en el Hospital de Vilafranca del Penedès por parte del Servicio de Traumatología y AHS.
José José es huérfano y esta acogido en un centro de la República Dominicana, donde se le educa y rehabilita.
Esta previsto que en el mes de Noviembre sea repatriado, donde además de incorporarse a sus tareas escolares, seguirá un programa de rehabilitación, continuidad del que esta realizando en el Hospital del Alt Penedès.

 
 
 
27-06-2007 // GINA
 

El día 25 lunes, AHS recibía una donación de Gina a la que correspondía con un certificado de donación y un diploma. Hasta aquí nada especial. Lo diferente es que Gina es una preciosa adolescente de 11 años, estudiante del CEIP Patronat Domenech de Gràcia, Barcelona, que durante una jornada de sensibilización en el colegio se nos acercó diciéndonos que ella quería hacer una donación a la Asociación Humanitaria. Entre sorprendidos y prudentes la instamos a que hablara con sus padres y su tutor antes de tomar una decisión de este tipo.
Gina trabajó en un spot publicitario para televisión y se hizo con un dinero que guardó. Entendió que ese dinero seria mas productivo en África ya que ella, nos dijo, no lo necesitaba.
La Sra. Mercé, madre de Gina, se puso en contacto con nosotros indicándonos y acordando una fecha para realizar la donación de su hija.

Entendimos que una decisión de ese calado y de una adolescente, no era un acontecimiento para banalizarlo y de acuerdo con sus profesores y en un discreto acto en el mismo colegio, se realizó la donación. La i La Produktions grabó imágenes y los comentarios de Gina que oportunamente colgaremos en la web.
Nos hemos comprometido a que Gina tenga un recuerdo de los niños de Nôtre Dame de Paix a los que va destinada la donación.
El efecto multiplicador del gesto de Gina no se hizo esperar. El Patronat Domenech del barrio de Gracia y el APA, colegio solidario donde los haya y donde Gina cursa sus estudios, hizo una donación que agradecemos con el mismo objetivo: llevar a cabo la intervención humanitaria en Nôtre Dame de Paix, Moundou, República del Chad.

 
 
 
25-06-2007 // RESUMEN DE ACTIVIDADES JUNIO 2007
 

El día 2 AHS estuvo presente, como cada año, en la Asamblea anual de Handicap Santé en Paris, donde el fundador y director de Nôtre Dame de Paix, P. Michel GUIMBAUD, nos informó de la conveniencia de cambiar las fechas de las misiones quirúrgicas, añadiendo una misión más cada año ante la creciente demanda de atención del pueblo chadien, así como mejorar la información y los protocolos de atención a los pacientes y sus familias, y la comunicación entre las dos asociaciones que damos soporte al proyecto de Nôtre Dame de Paix en Moundou.
Como consecuencia, la misión que AHS debía realizar en noviembre diciembre 2007, se adelanta a octubre del mismo año y entre los días 10 y 27 del mismo mes, un equipo quirúrgico compuesto por dos anestesistas, un cirujano plástico, una cirujana ortopédica infantil y dos cirujanos ortopédicos, acompañados por nuestra realizadora de cine y alma de La i La produktions, afrontaremos el reto y llevaremos a cabo todas las previsiones asistenciales, formativas y de sensibilización. Los visitadores de esta página web tendrán cumplida cuenta del viaje.

El mes de junio ha sido pródigo en eventos. El viernes 15 se instalaba la exposición MANS QUE CUREN en el pasillo central del hospital comarcal de l’Alt Penedès, en Vilafranca del Penedès, marco incomparable donde los trabajadores del centro, pacientes, familias y visitantes pueden contemplar una exposición que cada vez va incidiendo más en la población civil de los lugares que visita. El libro rojo de la exposición se llena de comentarios y reflexiones de los observadores de las fotografías, que pronto tendremos “colgada” en nuestra página web.
El lunes 18 y en el Hospital de Vilafranca del Penedès, se intervenía quirúrgicamente al niño José José, procedente de Santo Domingo, bajo la protección y los auspicios de la Fundación Vida y Esperanza, con la que compartimos el proyecto del CAI en la capital de la República Dominicana (Ver web amigas y proyectos). Con la colaboración del servicio de Traumatología del Hospital, se corrigieron las contracturas y deformidades de un niño huérfano acogido en un centro de la república.

La Casa Elizalde de Barcelona, www.casaelizalde.com, prestigioso centro cultural público de la ciudad condal, nos informaba que acogería nuestra exposición fotográfica durante el mes de Noviembre del presente año. La adornaremos realizando un acto público el viernes 14 de noviembre con una mesa redonda, proyección de cortometrajes y debate.

 
 
 
27-04-2007 // RESUMEN DE ACTIVIDADES ABRIL- MAYO 2007
 

La exposición fotográfica “MANS QUE CUREN” estuvo a disposición del pueblo de Navàs (Bages).
Del 21 de abril al 11 de Mayo los estudiantes del CEIP Sant Jordi tuvieron ocasión de verla en la biblioteca del centro escolar, siendo visitada por alumnos y sus familias especialmente el dia de Sant Jordi, jornada de puertas abiertas del centro.
El dia 27 de abril se realizó una conferencia a los estudiantes y se exhibieron dos cortometrajes sobre la actividad de AHS en la R. Del Chad y en Guatemala.Del 27 de abril al 8 de Junio 2007, la exposición se instaló en la Biblioteca Pública de Navàs a disposición de los habitantes del pueblo. El día 25 del mismo mes, se realizó una mesa redonda en la sala de actos de la biblioteca abierta, con exhibición de los documentales y debate posterior.
En Navàs contamos con la colaboración “dels escoltes de Navàs Ali Bey”, grupo de dinamización infantil y juvenil, que celebraron el día 12 de Mayo un pasacalle y desplegaron una pancarta en pro de los niños minusválidos de Nôtre Dame de Paix, dando soporte a la intervención que AHS realiza cada año en Moundou. Los escoltas organizaron una merienda final y se expusieron las camisetas que colorearon en la misma plaza y que nos acompañaran en la próxima misión quirúrgica, para entregarlas a los pequeños pacientes que operaremos. El acto fue publicado por la prensa del Bages.

 
 
 
20-04-2007 // Handicap Santé en EL CHAD
 

Nuestra compañera Maria Dolors Coll, cirujana ortopédica infantil del Complejo Hospitalario Parc Taulí de Sabadell, ha viajado a Moundou, R. del Tchad, con la Asociación hermana francesa Handicap Santé, para llevar a cabo la misión quirúrgica correspondiente a la primavera 2007. La 47ava misión quirúrgica que se lleva a cabo en Moundou en los 27 años de vida de Nôtre Dame de Paix.
A su repatriación compartirá con todos nosotros su experiencia. Es la primera vez que viaja a Nôtre Dame de Paix y sin duda nos explicará sus emociones y sus experiencias con los niños discapacitados y sus famílias que llenan el centro a esta hora con la esperanza de mejorar su enfermedad y conseguir la autonomía que les permita desenvolverse con independencia.

 
 
 
15-04-2007 // A.H.S.: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 2007
 

Durante el mes de abril y mayo 2007, AHS ha seguido llevando a cabo los programas de sensibilización programados en su plan de objetivos. A lo largo del mes de Abril la exposición “Mans que curen” esta expuesta en la biblioteca del Colegio público Sant Jordi de Navàs (Bages) y el viernes 27 se realizó una jornada con todos los estudiantes, que divididos en dos grupos, pudieron ver los documentales Missatgers y Terra d’invisibles producidos por La i La produktions y realizados por Fina Sensada. Para el grupo de los mayores se impartió una charla, apoyada en diapositivas, sobre acción humanitaria.
La exposición Mans que curen estuvo expuesta en la biblioteca pública de Navàs, Bages, desde el seis de Mayo hasta el dia 31 del mismo més. Els escoltes de Navàs se ocupan de dinamizarla y darla a conocer entre los habitantes del pueblo, con actos paralelos de sensibilización y humanización de la vida pública.
A lo largo del verano se expondrá en el Hospital Comarcal de l’Alt Penedès de Vilafranca del Penedès y otros establecimientos sanitarios pendientes de concretar de Catalunya.

Desde el mes de Octubre del año pasado la exposición ha estado en Institutos, escuelas, hospitales y centros cívicos del Berguedà, La Selva y El Bages, reforzando los programas de sensibilizacion que realizamos.

 
 
 
AHSORG.ORG / A.H.S Associació Humanitària de Solidaritat / SITEMAP / contacto: info@ahsorg.org / Diseño WEB: Colxi
Pàgina Web Financiada per AreaVisual (www.areavisual.com)